Cement

 

Cementy portlandzkie niskoalkaliczne

 • CEM I 42,5 N-NA

 • CEM I 42,5 R-NA

 • CEM I 32,5 R-NA

Cementy portlandzkie niskoalkaliczne klasy wytrzymałości 42,5 N oraz 42,5 R produkuje się poprzez wspólne zmielenie trzech składników: klinkieru portlandzkiego (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązania) oraz kamienia wapiennego (składnik drugorzędny).

Cement portlandzki popiołowy

 • CEM II/A-V 42,5 N

Cement portlandzki popiołowy CEM II/A -V 42,5 N klasy wytrzymałości 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) powstaje w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego i popiołu lotnego krzemionkowego (V) w ilości 15 - 20 % oraz reagipsu jako regulatora czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cement portlandzki wapienny

 • CEM II/A-LL 42,5 N-NA

Cement portlandzki wapienny klasy wytrzymałości 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) powstaje w wyniku zmielenia klinkieru portlandzkiego i kamienia wapiennego (LL) w ilości 6 - 20 % oraz reagipsu jako regulatora czasu wiązania (siarczan wapnia).

Cementy portlandzkie wieloskładnikowe

 • CEM II/B-M (S-V) 32,5R

 • CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

Cementy portlandzkie wieloskładnikowe: żużlowo-popiołowy
i popiołowo-kamienny uzyskuje się na drodze wspólnego przemiału klinkieru portlandzkiego w ilości 65-79% (składnik główny), gipsu (regulator czasu wiązania) z mieszanką żużla wielkopiecowego
i popiołu lotnego krzemionkowego w ilości 21-35% lub z mieszanką popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego w ilości 21-35%.

Cementy specjalne

 • Cement autostradowy WARTA niskoalkaliczny
  CEM I 42,5 N-NA

 • Cement drogowo-mostowy WARTA niskoalkaliczny
  CEM I 42,5 N-MSR/NA

 • Cement mostowo-lotniskowy WARTA niskoalkaliczny
  CEM I 42,5 N-HSR/NA

Cementy CEM I 42,5 N-MSR/NA oraz CEM I 42,5 N-HSR/NA są cementami czystoklinkierowymi. Produkuje się je przez wspólne zmielenie klinkieru portlandzkiego i gipsu (jako regulatora czasu wiązania). Ze względu na wyjątkowe cechy chemiczne, cementy te mają specyficzne zastosowania.